top of page

ALGEMEEN

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2023. Onderhavige Privacy Policy heeft slechts betrekking op de website van KARAKTER FASHION onder karakterfashion.com

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

 

De verwerking van de persoonsgegevens binnen KARAKTER FASHION is onderworpen aan het Belgisch recht en de toepasselijke Europese en internationale regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens is dit de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’.

 

Onderhavige Privacy Policy geldt voor alle bezoekers van de website en de webshop van KARAKTER FASHION.

 

HET RESPECTEREN VAN PRIVACY

 

KARAKTER FASHION stelt alles in het werk om de privacy van alle gebruikers van haar website en webshop te respecteren. KARAKTER FASHION behandelt de persoonlijke informatie die door de consument wordt verschaft aan KARAKTER FASHION strikt vertrouwelijk.

 

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

 

Tijdens uw contact met KARAKTER FASHION, heeft KARAKTER FASHION uw persoonlijke informatie: naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om u te identificeren, uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Deze persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zo lang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen; KARAKTER FASHION verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doeleinden:

 

 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 

 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 

 • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;

 

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 

 • Om wettelijke verplichtingen na te komen;

 

 • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist;

 

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van KARAKTER FASHION

 

KARAKTER FASHION zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Om uw gebruik van de website van KARAKTER FASHION te optimaliseren, kan KARAKTER FASHION, ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van KARAKTER FASHION opslaan en bewaren, . Hierdoor kan KARAKTER FASHION haar website beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

 

Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang gebruikt KARAKTER FASHION uw gegevens om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website en webshop van KARAKTER FASHION. Indien u dit niet langer op prijs stelt, kunt u dat KARAKTER FASHION laten weten door een e-mail te sturen naar info@karkaterfashion.com. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met KARAKTER FASHION.

 

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website van KARAKTER FASHION bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie worden door KARAKTER FASHION slechts voor intern beleid gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

 

HET DELEN VAN UW GEGEVENS MET DERDEN

 

KARAKTER FASHION zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. KARAKTER FASHION zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De door KARAKTER FASHION ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor KARAKTER FASHION te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

 

COOKIES

 

KARAKTER FASHION maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om het bezoek op karakterfashion.com persoonlijker en gemakkelijker te maken. Om de gebruiksvriendelijkheid en uw privacy te waarborgen, informeert KARAKTER FASHION in dit cookie statement over de manier waarop en de redenen waarom wij cookies gebruiken.

 

KARAKTER FASHION gebruikt functionele en analytische cookies om de consument een optimale gebruikerservaring aan te bieden. Ook worden er op  karakterfashion.com tracking cookies geplaatst waarmee wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media. (expliciete toestemming vereist bij tracking cookies)

 

WAT IS EEN COOKIE?

 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. KARAKTER FASHION behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om u, bij een volgend bezoek aan de website van KARAKTER FASHION, te kunnen herkennen. Cookies stellen KARAKTER FASHION in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot het identificeren van personen.

 

U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website van KARAKTER FASHION toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Wij wijzen er u op dat bepaalde functionaliteiten van de website niet, of niet optimaal zullen werken indien u cookies geheel of gedeeltelijk uitschakelt.

 

WAAR WORDEN COOKIES VOOR GEBRUIKT?

 

Cookies hebben verschillende functies, die kunnen worden onderscheiden in drie categorieën: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Functionele cookies zijn cookies die benodigd zijn om de website te laten functioneren. Hierbij valt te denken aan cookies die onthouden welke taalinstelling u hebt gekozen en cookies die onthouden welke producten in uw winkelmandje liggen. Analytische cookies worden onder andere gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, bijvoorbeeld door bezoekersstatistieken te registreren. Veelal wordt hiervoor gebruikgemaakt van Google Analytics 4. Tracking cookies zijn cookies die uw surfgedrag op een website registreren, zodat een profiel van u kan worden samengesteld op basis waarvan voor u relevante informatie – zoals bijvoorbeeld advertenties - getoond kan worden.

 

WELKE COOKIES GEBRUIKT KARAKTER FASHION?

 

KARAKTER FASHION gebruikt op haar website verschillende cookies die zowel functionele, analytische als tracking functies hebben. Voor een overzicht van de op  karakterfashion.com gebruikte cookies; (zie link)

 

HOE GEBRUIKT KARAKTER FASHION COOKIES?

 

Door middel van cookies verzamelt KARAKTER FASHION informatie over gebruikers van de website, met als doel om in een efficiënte, betekenisvolle en gepersonaliseerde ervaring te voorzien. KARAKTER FASHION gebruikt cookies onder andere om:

 

 • gebruikers en machtigingen van gebruikers te herkennen

 

 • gebruikersvoorkeuren en instellingen te onthouden, zoals taalinstellingen, video-instellingen, maar bijvoorbeeld ook de koppeling van een profielfoto aan een gebruikersaccount;

 • sessies van de gebruiker aanvullend te beveiligen (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak, bij het doorlinken van websites van derden) en om sessies binnen de website te beheren;

 

 • gepersonaliseerde content en advertenties te tonen en u te waarschuwen over nieuwe informatie, artikelen en services;

 

 • relevante advertenties te tonen op partnersites;

 

 • uw surf- en zoekgedrag te combineren;

 

 • koppelingen mogelijk te maken met sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube en daaraan gerelateerde advertentieservices;

 

 • op algemene en functionele analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de website;

 

 • statistieken over bezoek(ers) te verzamelen, analyseren en beheren;

 

 • de technische staat van de website te monitoren en om de website te optimaliseren.

 

Bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van je gegevens neemt KARAKTER FASHION ten alle tijde haar Privacy Policy in acht. KARAKTER FASHION, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in dit cookie statement.

 

Binnen de website van KARAKTER FASHION bevinden zich ook functies die buiten het domein van KARAKTER FASHION vallen en in het domein van derden vallen. Vanuit deze derden domeinen kunnen ook cookies worden geplaatst, welke buiten het beheer van KARAKTER FASHION vallen. Op cookies van derden is het privacy en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing.

 

WEBANALYSE

 

De website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics 4 maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

 

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

LINKS

 

De website van KARAKTER FASHION kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van KARAKTER FASHION opereren, zonder dat KARAKTER FASHION ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. KARAKTER FASHION is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is KARAKTER FASHION aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.

 

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

 

KARAKTER FASHION behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aan te passen.

 

Indien KARAKTER FASHION de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste Privacy Policy.

 

Op deze pagina treft u steeds de meest recente versie van de Privacy Policy aan.

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar info@karakterfashion.com.Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en dit binnen een redelijke termijn. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er dus een hoog risico is zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd.

 

KARAKTER FASHION neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@karakterfashion.com.

 

CORRECTHEID VAN UW GEGEVENS

 

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van KARAKTER FASHION

 

AANGAANDE MINDERJARIGEN

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

INFORMATIE OP DE WEBSITE EN AANSPRAKELIJKHEID

 

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe de gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. KARAKTER FASHION bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KARAKTER FASHION.

 

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

De informatie over onze producten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende voorschriften worden beschouwd.

 

KARAKTER FASHION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. KARAKTER FASHION is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

 

ALGEMENE BEPALING

 

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

 

VERDERE VRAGEN

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van KARAKTER FASHION, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@karakterfashion.com. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met KARAKTER FASHION.

DE WEBSITE LICHT MAAR EEN TIPJE VAN DE SLUIER OP. LAAT JE VERRASSEN IN ONZE WINKEL!

bottom of page